#Подай сигнал

Независимо от твоя етнос или раса, пол, сексуална ориентация, увреждане, религия или вяра, език или сродни признаци, всички имаме право да не бъдем обект на обиди, подигравки или враждебна реч, мотивирани от омраза или предразсъдъци, включително в работата и като потребители на услуги.

Ако на основата на някой от изброените признаци:

  • си бил обект или свидетел на дискриминация
  • си бил подложен или си станал свидетел на обиди, заплахи или враждебна реч на живо или в интернет
  • си бил нападнат, подложен на физическо или психическо насилие или си ставал свидетел на подобни деяния
  • някой е посегнал на твоята собственост или си бил свидетел на посегателство

сега можеш да докладваш случая тук, в тази платформа.

Моля, обърни внимание, че попълването и изпращането на формата по-долу НЕ изпраща информацията до полицията. Ако се нуждаеш от спешна помощ, моля, набери тел. 112.

Video by Coverr-Free-Footage from Pixabay

Girl in front of graffiti wall.

Събраните през формата данни ще се използват само за статистически цели и за целите на обобщен анализ и докладване на случаи в анонимизирана форма пред институциите. Целта на това е да се информират българските и европейските институции за честотата, обичайните места, видът и други особености на инцидентите, мотивирани от предразсъдъци и дискриминация. Това ще помогне на властите на национално и европейско ниво да подобрят своите политики по този проблем. Ние, активистите изградили тази платформа, ще се погрижим за това.

Данните ще се използват само за статистически цели и за целите на обобщен анализ и докладване на случаи в анонимизирана форма.

Лични даннни не се предоставят и обработват.

Photo by Hanna Zhyhar on Unsplash

Scroll to Top